Hromosvody

Hromosvody

Společnost Oldi Svet nabízí koupit hromosvod a zajistit spolehlivou ochranu obytných budov a staveb před přímými údery blesku, bezpečnost domácích spotřebičů a zařízení. Ověřená konstrukce hromosvodu, několik typů antikorozního nátěru a barevné varianty, užitečná výška od 8,5 do 16 m — naše ochrana před bleskem zaručeně pomůže odvrátit úder přírodní síly. Ujistěte se o bezpečnosti vašich budov — objednejte si hromosvod od společnosti Oldi Svet!

K čemu jsou určeny hromosvody

Ochrana před bleskem je důležitým prvkem bezpečnosti každé budovy.  Chrání před účinky atmosférické elektřiny (nebo blesky), vznikající z potenciálního rozdílu mezi atmosférou a zemí.  Hromosvody zabraňují vzniku jiskrám, chrání vnitřní vedení a zařízení a zabraňují tvorbě nebezpečného indukovaného nápětí.

Hromosvody se skládají ze 3 hlavních prvků:

  • jímač (umístěný v přední linii obrany proti úderu blesku a je to kovová tyč instalovaná nad chráněnou budovou);
  • svod (spojuje jímací soustavu s zemničem);
  • zemnič (vodič, který zajišťuje přenášení elektrického náboje na zem).

молниеотвод цена

Poloměr ochranného pásma se rovná výškovému rozdílu mezi nejvyššími body budovy a hromosvodu, vynásobenému 1,732.

Pozinkované hromosvody od Oldi Svet

Nabízíme hromosvod na základě osvětlovací stožáru 2 hlavních typů — přírubový a vetknutý.  K výrobě produktů používáme pouze ty nejlepší technologie a zařízení, takže zákazníci dostánou hromosvody s nejpraktičtějšími vlastnostmi:

  • antikorozní ochrana speciální směsí nebo žárovým zinkováním;
  • možnost umístění na stožáru společně se světelným zařízením;
  • nátěr na vyžádání ( je k dispozici široká škála barev podle palety barev RAL).

Hromosvody od Oldi Svet — vaše budovy jsou pod spolehlivou ochranou!