Stožáry pro veřejné osvětlení

Výrobní společnost Oldi Svet navrhuje, vyrábí a prodává osvětlovací stožáry a související produkty s dodáním v Polsku, České republice a expedicí do dalších evropských zemí. Výrobky splňují normy kvality a elektrické bezpečnosti v souladu se standardem GOST 32947-2014.

Požadavky na pouliční osvětlení na sloupech

Uvedené normy upravují druhy a rozměry stožárů, povolené odchylky, protikorozní ochranu a další výrobní a provozní parametry.

Materiály pro výrobu osvětlovacích stožárů mohou být dřevo, železobeton, kompozity a ocel. Ta poslední se stala nejoblíbenějším materiálem díky relativně nízké hmotnosti výrobků, snadné výrobě, přepravě a instalaci. Uvedená norma GOST upravuje parametry ocelových výrobků.

Požadavky na rozměry

Odchylka rozměrů stožáru od uvedených v pasportu výrobku nesmí překročit 40 mm vertikálně a 20 mm podél přímosti podélné hrany kuželových stožárů. Odchylka od svislé osy nesmí překročit 2 mm.

Zvláštnosti výroby

Výroba ocelového stožáru se provádí svinováním předem nařezaného plechu z válcované oceli a následným podélným svařováním podél spoje. Je možné jak obvyklé obloukové svařování, tak svařování v inertním plynu.

Instalace

Ve spodní části sloupu je proveden revizní poklop, který zajišťuje ventilaci a kontrolu stavu silových kabelů uložených ve sloupu. Při instalaci konstrukce podél silnice musí být poklop umístěn na straně proti jízdní dráze.

Osvětlovací stožáry musí být uzemněny.

Protikorozní ochrana

Konstrukce jsou umístěny ve volné přírodě a jsou vystaveny agresivním účinkům srážek, slunečnímu záření, vysoké vlhkosti a výfukových plynů. Pro ochranu výrobků před korozí jsou ve výrobní fázi podrobeny žárovému zinkování, práškovému lakování nebo postupně oběma ochranným postupům. Tloušťka zinkové vrstvy by se měla pohybovat od 60 do 120 mikronů, tloušťka laku by neměla přesáhnout 60 mikronů. S dvojitou ochranou je přijatelná tloušťka povlaku až 200 mikronů.

Typy osvětlovacích stožárů

Stožáry pro silniční, pouliční a krajinné osvětlení jsou rozděleny podle tvaru na:

  • trubkové (válcové, s konstantním průměrem po celé délce);
  • kuželovité (zužující se nahoru);
  • dekorativní, se složitým, esteticky barevným, geometrickým tvarem;
  • teleskopické (skládací).

Vyrábíme také i konstrukčně podobné kovové výrobky — osvětlovací stožáry, u kterých je nahoře místo držáků umístěna plošina s reflektory. Kromě toho u nás zakoupíte stožáry elektrického vedení, hromosvody, vlajkové stožáry, stožáry pro solární panely, větrné turbíny a další výrobky z válcované oceli.

Technické vlastnosti osvětlovacích stožárů

Na webových stránkách společnosti si můžete vybrat kovové stožáry venkovního osvětlení podle následujících kritérií:

  • výška (standardní — 3 až 14 metrů, nadstandardní velikosti jsou možné na zvláštní objednávku);
  • jednotný průměr hřídele pro trubkové stožáry;
  • spodní a horní průměr těla pro kuželové stožáry;
  • tloušťka stěny;
  • hmotnost.

Odborný pracovník společnosti vám pomůže vybrat optimální základ (betonový blok, litý základ, šroubové piloty) s ohledem na vlastnosti půdy, velikost a hmotnost stožáru a očekávané zatížení větrem.

Zvláštní charakteristiky osvětlovacích stožárů

Naprostá většina světelných zdrojů na osvětlovacích stožárech se montuje za použití koncových úchytů. V horní části stožáru jsou k němu připevněny rohy — trubkové držáky se svítidlem na konci. Jejich počet se pohybuje od 1 do 4. Dvourohové stožáry mohou mít držáky natočené pod úhlem 180° nebo umístěné pod úhlem 15° vůči sobě.

Výhody osvětlovacích stožárů

Moderní ocelové stožáry jsou nejlepší volbou pro silniční osvětlení na venkovských silnicích a ulicích velkých měst. Dekorativní stožáry slouží jako dekorace do historických čtvrtí, kulturních center, rekreačních oblastí.

Duté sloupy umožňují vyhnout se nadzemnímu elektrickému vedení náchylnému k silnému větru a mokrému sněhu. Kabely vedou pod zemí a stoupají k osvětlovacím tělesům uvnitř dutých sloupů.

Použití osvětlovacích stožárů

Stožáry zajišťují osvětlení dálnic a pěších zón, nádraží a letišť, sportovních areálů a dvorů bytových domů. Dekorativní stožáry na zakázku jsou vynikajícím řešením pro venkovský dům, park, areál poblíž architektonické památky, divadla nebo muzea.

Kde koupit osvětlovací stožáry

Pro nákup osvětlovacích stožárů v Polsku nebo České republice volejte pobočku v Bialystoku: +48 (609) 182 620.