Firemní exkurze a společný odpočinek.

9. května Běloruská republika slaví Den vítězství. Pro Bělorusy je to posvátný svátek, čest památce, hluboká úcta a vděčnost obráncům vlasti, pracovníkům domácí fronty, partyzánům a podzemním bojovníkům — všem, kteří přiblížili vítězství. V předvečer tohoto památného data ředitelka Společnosti Gorunkova O.N. rozhodla a vyčlenila potřebné finanční prostředky na pořádání exkurzí a jejich rodiny. Dne 7. května 2022 navštívili pracovníci naší organizace s prohlídkou historický a kulturní areál „Stalinova linie“ a poté společně strávili čas v přírodě. Komunikace, vtipy, smích a relaxace jsou klíčem k dobré práci naší společnosti! Připojte se k našemu týmu Oldi Svet!

pouliční lampy
producent słupów oświetleniowych