Soutěž „Nejlepší v profesi“

24.08. 2020 uspořádal podnik OLDI SVET soutěž mezi svářeči elektrickým proudem a plynem a zámečníky „Nejlepší v profesi“. Organizátoři soutěže si stanovili takové cíle, jako je hodnocení kvality odborného vzdělávání pracovníků, popularizace dělnických profesí a zvyšování jejich prestiže. Soutěžící museli předvést své teoretické a praktické dovednosti a schopnosti odborné komisi. Každý zaměstnanec se snažil ukázat své dovednosti a profesionalitu. Kromě hodnocení profesionálních schopností byla zvláštní pozornost věnována otázkám kultury, ochrany práce a bezpečnostním opatřením.

 

Podle výsledků soutěže byli mezi všemi účastníky určeni vítězové. Vítězové byli oceněni dárky a certifikáty.

Svářeči elektrickým proudem a plynem:

1. místo A.N. Leshko 2. místo A.L. Isachenko 3. místo E.A. Petrakov

 

Zámečníci pro montáž kovových konstrukcí:

1. místo D.V. Likchachevskiy 2. místo A.N. Sukchanov 3. místo A.K. Bletko

led silniční lampy
osvětlovací stožáry