Stožáry elektrického vedení pro instalaci nadzemního elektrického vedení

Pro instalaci nadzemního elektrického vedení se používají speciální stožáryelektrického vedení — vertikální konstrukce, které  udržují vodiče ve výšce v zadané vzdálenosti od země a od sebe navzájem. Tyto konstrukce umístěné pod širým nebem musí dlouho odolávat zatížení větrem.
Proto jsou stožáry elektrického vedení vyrobeny z různých materiálů, mají různé tvary a rozměry a liší se při použití.

ROZDĚLENÍ STOŽÁRU

ROZDĚLENÍ STOŽÁRU

 • ultradálkové, pro vedení vysokého napětí — nad 500 kV,na velké vzdálenosti;
 • magistrální, které spojují elektrárny, samostatné úseky nadzemních elektrického vedení;
 • distribuční, které dodávají energii mezi osadami
 • spotřebitelské, sloužící k distribuci elektrické energie ke koncovým zákazníkům.

Podle způsobu zavěšení vodičů:

 • mezilehlé, rovnoměrně umíštěné na rovných úsecích nadzemních elektrických vedení a sloužící k držení vodičů v podpěrných svorkách. V případě potřeby otočení jsou nainstalovány úhlové elektrické podpěry, které v malé míře mění směr vedení (od 15 do 30 °);
 • kotvové stožáry elektrického vedení se používají v místech technického přerušení přímých úseků (přechody, bariéry atd.), aby se vytvořilo napětí na vodičích nebo lanech. Pokud současně dojde k velké zatáčce (až do 180 °), jsou nainstalovány úhlové kotevní podpěry;
 • koncové stožáry mají strukturu podobnou kotevní konstrukci a používají se na koncích stožárů elektrického vedení k vytvoření jednostranného natažení lan nebo vodičů.

Existují také speciální typy stožárů pro elektrické vedení, které se používají ve zvláštních případech. Patří mezi ně transpoziční, které jsou odpovědné za změnu umístění vodičů přímo na podpěře; odbočovací nebo křížové, které umožňuje připojení jedné nebo více dalších linek k dálnicím; protivětrové se zvýšenou pevností; přechodné se změnou výšky vodičů.

Podle způsobu upevnění v zemi:

 • instalované přímo do země a zalité betonem pro ukotvení. Vyznačují se složitější instalací, která vyžaduje zemní práce, instalaci bednění a přípravu vhodné malty. Taková konstrukce je poněkud těžkopádná, protože k vytvrzení betonu je nutný čas, což bude vyžadovat další úsilí k udržení absolutní vertikální polohy tyče. Kromě toho nelze umístění takové konstrukce změnit, aniž by došlo k poškození celistvosti konstrukce;
 • namontovány na speciálně připravenou základnu nebo základ. Tato metoda se používá nejčastěji přímo v osadách, kde je možné provádět změny v schématech napájení. Samotná základna je extrémně snadno přemístitelná do jiného místa instalace a pokud je poškozená, náklady na výměnu jsou několikanásobně nižší než celkové náklady na stožár. Stožárová tyč je připevněna k základně pomocí šroubů, proto se vyznačuje jednoduchou instalací, snadnou opravou a výměnou.

Podle konstrukce:

 • samostatně stojící stožáry elektrického vedení, které se také dělí na jednotyčové ve formě vertikálního sloupu nebo vícetyčové, skládající ze dvou nebo více sloupů;
 • stožáry se vzpěrami, ve kterých jsou další tyče nahrazeny speciálními kotevními dráty s nezávislým upevněním v zemi nebo na základně;
 • stožáry havarijní rezervy týkající se rychle postavitelných konstrukcí pro použití v nouzových situacích.

Podle počtu řetězců:

 • jednořetězcové, pro všechny kategorie napětí;
 • dvouřetězcové — pro 35-330 kV;
 • víceřetězcové nebo univerzální.

Podle napětí:

 • pro vedení od 0,4 do 1150 kV, které jsou rozděleny do tříd — od nejnižší po ultravysoké, podle čehož se mohou lišit hmotností a velikostí, mít různé konstrukce a výšky. Konsrtukce také mají mnoho rozdílů mezi sebou, v závislosti na druhu napětí — střídavý a stejnosměrný.

KONSTRUKCE STOŽÁRŮ

Konstrukce stožárů může zahrnovat deset nebo více prvků, v závislosti na jejich účelu a typu. Mezi hlavní patří:

 • tyče, která je základem konstrukce, jejíž parametry určují rozměry vodičů (výška umístění, počet obvodů, směr atd.);
 • vzpěry, které přenášejí část zatížení na celkovou konstrukci v kotevních, rohových a odbočovacích stožárech;
 • podpěra pro zakopané v zemi stožárové tyče;
 • vzpěry ve formě šikmých spojovacích prvků spojujících několik tyčí pod úhlem nebo jedou tyči s traverzami;
 • traverza sloužící k montáži vodičů s nastavenou vzdáleností mezi nimi;
 • základ nebo základna, která udržuje tyči v zemi nebo na povrchu;
 • příčník je nutný ke zvětšení boční plochy základny tyče při jeho nadzemní instalaci;
 • kotevní dráty jsou nejčastěji vyráběny ve formě lan, která zvyšují vodorovnou stabilitu konstrukce;
 • tyče umístěna v horní části stožáru pro instalaci lana na ochranu před bleskem;
 • nástavec se používá, když je nutné zvýšit výšku tyče;
 • opěrka nohou je umístěna ve spodní části stožáru a je opěrou stožárové tyče přímo do základny.

led pouliční lampa producent słupów oświetleniowych