Setkání zaměstnanců výrobního závodu společnosti OLDISVET s.r.o.

Dne 13. února 2024 se z iniciativy ředitelky podniku Gorunkove O.N. konala schůzka se zaměstnanci podniku na základně výrobního závodu v dílně výroby kovových konstrukcí v obci Ugly.

Setkání se zúčastnili zástupce ředitelky pro inovace Šablovsky D.V., vedoucí ekonomka Kaučakova O.V., personální specialista Tarasova L.A., strojírenští a techničtí pracovníci a pracovníci výrobního závodu.

V průběhu setkání byly ředitelkou Gorunkovou O.N. shrnuty výsledky výrobní činnosti podniku za rok 2023, definovány cíle pro rok 2024 a stanoveny konkrétní úkoly k jejich dosažení.

Zástupce ředitelky pro inovace Šablovsky D.V. vysvětlil provozní postupy společnosti při přijímání zakázek, vypracování projektové dokumentace, náklady na materiál a zařízení, vliv konkurence a sezónnosti na výrobu.  Zdůraznil přínos každého zaměstnance pro společnou věc.

Dále vedoucí ekonomka Kaučakova O. V. a personalistka Tarasova L.A. vysvětlily postup účtování mezd a pracovní doby.

Na závěr setkání vedení podniku odpovědělo na řadu otázek od zaměstnanců.

Při shrnutí výsledků jednání ředitelka podniku Gorunkova O.N. připomněla, že rok 2024 je v Běloruské republice Rokem kvality a společnost OLDISVET s.r.o. bude neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků!

Připojte se k našemu týmu OLDISVET s.r.o.  Buď s těmi nejlepšími!