Letiště Ministerstva pro mimořádné situace v Lipkách

výrobce solárních pouličních lamp
osvětlovací stožáry