Podpůrný trubkový nadjezd OM12 podél Zhukov Ave., Minsk