Otevřená akciová společnost MOSTSTROY

Na základě výsledků spolupráce mezi našimi podniky vyjadřujeme vděčnost vedoucímu a zaměstnancům soukromého podniku Oldi Svet za vysoce kvalitní výrobu produktů a odpovědný přístup k přijatým smluvním závazkům.

Výrobky soukromého obchodního unitárního podniku Oldi Svet byly vyrobeny kvalitně, dodány včas, v souladu se všemi normami a na vysoké profesionální úrovni. Vaše společnost prokázala optimální profesionalitu. Vysoce kvalifikovaní odborníci a technologická gramotnost.

Budeme se těšit na další spolupráci.