LUXPOL s.r.o.

Během spolupráce společnost OLDI SVET s.r.o. prokázala schopnost přistupovat k přiděleným úkolům s plnou odpovědností.

Při splnění závazků ze smlouvy zdůrazňujeme vysokou úroveň organizaci práce, přísné dodržování smluvních podmínek a cen.

Společnost OLDI SVET s.r.o. doporučujeme jako spolehlivého a stabilního obchodního partnera v oblasti dodávek osvětlovací techniky