Otevřená akciová společnost Silniční stavební trust č. 3

Otevřená akciová společnost Silniční stavební trust č. 3 děkuje společnosti OLDI SVET s.r.o. za spolupráci. Jsme upřímně rádi, že máme příležitost s vámi spolupracovat na společných projektech. Zvláště děkujeme Vašemu vedoucímu prodeje Gryzunkovu Artemu Alexandroviči a Vašemu týmu za slušnost, vzájemnou pomoc a seriózní přístup k práci.

Budeme se snažit, aby naše partnerství bylo oboustranně výhodné a plodné i v budoucnu.

Přejeme upřímně Vám i každému Vašemu zaměstnanci profesní růst, finanční stabilitu a spolehlivé partnery.