SPMK-4 SA

SPMK-4, Grodno vyjadřuje svou vděčnost společnosti Oldi Svet s.r.o. za dlouhodobou plodnou a oboustranně výhodnou spolupráci.

Rádi bychom upozornili na vysokou kvalitu dodávaných produktů: hromosvodů a jímacích soustav, které prošly všemi potřebnými zkouškami a certifikací.

Vysoce kvalifikovaný tým tohoto podniku je vždy připraven poskytnout úplnou a vyčerpávající konzultaci k jakýmkoli otázkám, které se vyskytnou u zákazníka.

S důvěrou doporučujeme používat výrobky společnosti Oldi Svet s.r.o. a těšíme se na další vzájemně výhodnou spolupráci.