Zpět na seznam "Trubkové stožáry"

Stožár OM9

Určení
Kovový osvětlovací stožár pro parky, parčíky a ulice.
Konstrukce
Ocelový stožár: ОМ9а — vetknutý
Ochranný nátěr
Vybavení stožáru OM9
LED modul 40-80W (křívka intenzity světla - široká, sekundární optika - čočky).
Kabel - na vyžádání
Pojistková rozvodnice - na vyžádání
Základový prvek je samostatnou položkou
Technické specifikace ОМ9а
Typ stožáru Н, m L1xL2 Hmotnost, kg Kotva Základový blok
OM9a-1-4,0-159 4,0 360×90 78,2 Ša 20х4х1500(1) FB-2-L-1500(1)
OM9a-1-5,0-159 5,0 93,5
OM9a-1-6,0-159 6,0 108,7
Výkresy stožáru OM9